یکشنبه، آبان ۱۱، ۱۳۸۲

مکان فيزيکی افراد و سايت ها در اينترنت
اگر می خواهيد از IP آدرس طرف اينترنتی يا يک سايت پی به محل فيزيکی آن ببريد آدرسهای زير را امتحان کنيد!
http://www.geobytes.com/IpLocator.htm
http://www.ip2location.com
http://www.maxmind.com/app/free