چهارشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۲

از کار انداختن منوی رايت کليک در IE
اگر می خواهيد منوی Context يعنی همان منوی رايت کليک IE را در صفحات وب از کار بياندازيد "oncontextmenu="return false را به تگ BODY خود اضافه کنيد مانند مثال زير

<body oncontextmenu="return false">