یکشنبه، آبان ۱۱، ۱۳۸۲

مشکل حرف ی
مشکل حرف ی مشکلی است که بيخ پيدا کرده است. دليلش هم استفاده مايکروسافت از دو کد برای ذخيره سازی ي عربی و فارسی است که به نظرم کاملا غلط است. البته مايکروسافت برای اينجور نظرات تره خورد نمی کند اما بهرحال مشکل را بايد گفت شايد از توليد اينهمه متن که کلمات ظاهرا يکسان آنها بطور يکسان در جستجوها ظاهر نمی شوند جلوگيری شود. برای تشريح بهتر مشکل بايد بگويم موقعی که شما در ويندوز ايکس پی (Notepad) با صفحه کليد فارسی مايکروسافت دکمه D را فشار می دهيد کدی که برای ی ذخيره می شود کد ی بزرگ فارسی (ی آخر بدون دو نقطه عربی در زير آن است) است در حالی که SHIFT-X کد ی کوچک مثل ی در کلمه ميز را توليد می کند (که اين کد با کد ی عربی مايکروسافت يکسان است). به عبارتی ی فارسی از ی عربی جدا شده است و در نتيجه وقتی با سيستم عاملهايی مثل Windows 2000 Advanced Server به تماشای صفحات فارسی می رويد وجود اين اشکال خواندن متون فارسی را شديدا مشکل می کند چرا که تمامی حروف ی وسط را (که در حقيقت با D تايپ شده اند) به شکل بزرگ خواهيد ديد. بهرحال توصيه می کنم اگر قصد تايپ فارسی توسط ويندوز فارسی مايکروسافت را داريد از دکمه D فقط در مورد حرف ی آخر استفاده کنيد و برای ی اول و وسط از ترکيب SHIFT-X بهره بگيريد. اين در Notepad و ساير Text box های معمولی ويندوز صدق می کند اما در بسياری از نرم افزارهای ديگر مثل Macromedia Dreamweaver MX شما اصلا امکان تايپ حرف ی آخر فارسی (که دو نقطه زير آن نباشد) را نداريد به همين دليل در اينگونه محيط ها متن توليد شده فارسی با ی های ابتدا و ميانی درست اما با ی آخر غلط (با دو نقطه عربی زير آن) ضبط می شوند. لذا بهتر است برای طراحی وب خود ابتدا متن را به شکل درست در Notepad تايپ کرده سپس به اينگونه محيطها انتقال دهيد.