شنبه، مهر ۱۲، ۱۳۸۲

در سايت Iran Home Page که بنام مخفف IranHP ثبت شده است ليستهای جالبی از آدرسهای سايتهای فارسی را خواهيد يافت. مثل اين صفحه که شامل موتورهای جستجوی فارسی است. مجموعه ای بالغ بر بيش از چهل سايت از دايرکتوری های وب سايتهای فارسی.(لينک از صبحانه)