چهارشنبه، مهر ۱۶، ۱۳۸۲

اين سايت (Delphi3D) مجموعه ای از مقالات ، Library ها و دموهای مختلف سه بعدی عمدتا مبتنی بر OpenGL را برای دلفی ارائه کرده است.