شنبه، مهر ۱۲، ۱۳۸۲

به نظرم اين طرح تکفا و شايد صدها طرح ديگر نظير اين هم بهبودی در وضعيت اينترنت ايجاد نخواهد کرد مگر اينکه نهاد متولی اينترنت يعنی مجموعه وزارت فناوری و غيره (مخابرات سابق) فکری به حال بهبود سرعتهای گازوئيلی اتصال مردم به اينترنت بکند. وگرنه حتی اگر صدها و هزاران سايت هم به مجموعه سايتهای قبلی ايرانی و فارسی زبان اضافه شود، مردم حوصله نخواهند کرد که با صرف وقتی صدها برابر استانداردهای مردم ساير کشورها اين سايتها را زيارت کنند! خودتان فکر کنيد اگر کاربران عادی اينترنت در ايران به جای مودم آنالوگ ، با مودم ADSL به طور دائم و با هزينه کم به اينترنت وصل بودند و مجبور نبودند اتصال خود را هر ده دقيقه به دليل پرهيز از اشغالی تلفن قطع کنند ، تعداد بازديدکنندگان سايتها چند برابر می شد؟! خدا وکيلی همين شما که اين مطلب را می خوانيد اگر فرزندی داريد که به مدرسه می رود در روز چند دقيقه به او وقت اينترنت می دهيد تا با سايتهای مخصوص خودش مثل IranKids ور برود؟