پنجشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۲

جای وب سايتی نظير KidsClick که يک موتور جستجوی مخصوص بچه هاست در ميان سايتهای فارسی خاليست! بماند که هنوز يک Crawler فارسی مستقل درست و حسابی برای بزرگترها هم ساخته نشده است.