پنجشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۲

به نظر من هر شاخه از دايرکتوری جهانی dmoz ، بجای اينکه يک فهرست پرو پيمان و کامل از همه سايتهايی باشد که در آن شاخه وجود دارند يک مجموعه دست و پاشکسته و ناقص و بعضا قديمی از سايتهايی است که درست يا نادرست با برداشت شخصی و احساسی اديتور آن شاخه تطابق پيدا کرده اند. اگر اين فهرست کامل بود و در ضمن راحت و سريع به روز می شد می بايست اکنون ليست کاملی از وبلاگهای فارسی فعال را در يکی از شاخه های آن پيدا کرد. اينطور نيست؟!