جمعه، مهر ۰۴، ۱۳۸۲

دوست عزيزی سوال کرده بود آدرس چند سايت برای يافتن پروژه های نرم افزاری خارجی را بنويسم. اين هم آن آدرسها:
Project Posting
freelancewebprojects
و سايت خواهرخوانده آن ScriptLance
در ضمن بقيه آدرسها را در اين جستجوی گوگل ببينيد!