پنجشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۲

با اختلاف زمانی هشت ماه فکر می کنم متاسفانه من آخرين کسی هستم که وبلاگ جالب و گيرای "دنيا دست کيه" نوشته آقای احمد انوری رو می بينم. مخصوصا اين لينک صفحه نمايش نامرئی خيلی چسبيد!