یکشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۸۲

ظاهرا سانسور سايتهای اينترنتی خيلی کم شده. اين رو خودم برداشت کردم چرا که سايت حسين درخشان الان در مشهد به راحتی آب خوردن ديده می شه!
به هر حال توی اين مدت بيکار نبودم. سايت جديد خودم رو طراحی کردم که اختصاصش دادم به تجارت الکترونيک از نوع سنتی آن!
آگهی های تجاری Full HTML با امکان ايجاد حراجی آنلاين فارسی قدم اولم بود. در مرحله بعد ايجاد فروشگاههای مجازی رو پيگيری می کنم.
همينجا از زحمات دوست و همکار عزيز و محترمم آقای مهدی بندساريان هم بخاطر ساعتها کار طاقت فرسا روی اين سايت جديد تشکر می کنم.
آدرس سايت اينه:

http://www.icpcorp.ws/ads_normal.asp