یکشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۲

تکنولوژی انتقال حس لامسه توسط اينترنت به جاهای جالبی رسيده است!