پنجشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۲

UML يک زبان تصويری برای تحليل ، طراحی و بيان امکانات و نحوه پياده سازی سيستمهای نرم افزاری است. هنگامی که يک متدلوژی متکی بر شئی گرايی مثل RUP را برای ايجاد نرم افزار خود استفاده می کنيم نياز داريم که کاملا بر اين زبان تصويری (UML) مسلط باشيم. اگر دنبال يک راهنمای ساده و بی دردسر از UML و روشهای مدلسازی نرم افزار می گرديد اين صفحه را حتما ببينيد. کل مطالب راهنما را می توانيد در قالب پنج فايل PDF بسيار کوچک که لينک آنها در پايين صفحه آمده است دريافت کنيد.