چهارشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۸۲

گونه جديدی از ويروس Sobig که با ايميل منتشر می شود در حال گسترش در اينترنت است.