پنجشنبه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۲

برای آن دسته از برنامه نويسانی که به اهميت روش RUP پی نبرده اند يا آن را برای بکاربردن در پروژه های کوچک توصيه نمی کنند، اين فايل PDF حاوی يک راهنمای خلاصه شانزده صفحه ای است که به معرفی RUP و نيز روشی بنام dX که روش بسيار کوچک شده ای از RUP است می پردازد.