چهارشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۸۲

ايسنا : مهندس اكبری همچنين اعلام كرد كه به زودی كارتهای اعتباری منطقه ای، ملی و بين المللی در همه جای ايران در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.
وی با اعلام اين خبر افزود: كسانيكه سعی بر يادگيری تجارت الكترونيكی چه به عنوان يك فروشنده و چه مصرف كننده دارند متضرر خواهند شد.

توضيح بنده : البته واضح و مبرهن است که جمله آخر اين خبر دارای يک اشتباه تايپی است اما اگر اين اشتباه تايپی نبود گزاره خبری فوق ارزشی معادل False (غلط) پيدا می کرد! چرايش را بايد از فعالان تجارت الکترونيکی پرسيد!!