دوشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۲

دوستانی که در زمينه Web Hosting فعاليت می کنن ، لطفا نگاهی به اين سايت www.1planhost.com بندازن! قيمتها ، مزيتها ، ابزارهای کنترلی و از همه بهتر پاسخ دهی سريع و عالی! من تا حالا دو تا Email بهشون زدم که خيلی سريع (در حد ده دقيقه بعد) جواب گرفتم! اينو با اون Host Service ايرانی اسمشو نبر مقايسه می کنم که کنترل پنل داره ولی همه لينکهاش بجز تغيير Password حدود يک ساله که آندرکانستراکشنه! (ببخشيد خيلی فارسی نوشتم!)
از همه جالبتر يک Host ديگه و خيلی معروفه که تبليغش تو خيلی از مجلات هم هست و اصلا لينک Member Support اش اشکال 404 (File Not Found) می ده!!
نمی دونم بخندم يا گريه کنم به اين اوضاع مون اين اسکورپيون!