شنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۲

مثل اينکه فيلترهای ISP ها روی اين وبلاگ هم اثر گذاشته طوری که خودم هم نمی تونم وبلاگ خودمو ببينم! مضاف بر اون هر وقت هم که می بينم تغييرات و متون جديدمو نشون نمی ده چون اکثر اين فيلترها پراکسی هايی هستند که Cache خيلی خوبی دارن! بهرحال از قديم گفته اند "عيب می جمله بگفتی؟ هنرش نيز بگوی..."!