سه‌شنبه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۲

فيلتر کردن وب سايتها ظاهرا نه تنها محدود نشده بلکه گسترده تر هم شده است و دامنه اش به سايت پرشين بلاگ هم سرايت کرده! اين کارها مرا ياد برخوردهای سليقه ای اوايل گسترش اينترنت در ايران می اندازد (حدود پنج سال قبل). بهرحال اينک هر مديری در مجموعه سازمان خودش می تواند با دستور دادن به فيلترينگ يکسری سايت خودی نشان بدهد که بعله! ما هم می تونيم!!