دوشنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۲

بعضی سايت های وب بيش از آنکه اسباب اطلاع رسانی و تعامل هرچه بيشتر سازمانها و شرکتها با توده مردم شوند به يک اسباب دکوری تبديل شده اند. البته دکوری که ساخت آن هزينه زيادی دارد! البته ما برنامه نويسها که بدمون نمی آد چون از قديم گفته اند تو چاهو بکن اگه واسه ما آب نداره واسه تو که نون داره ولی راستش دل آدم می سوزه! الغرض اينکه امروز از مقابل اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان خراسان رد می شدم. به تابلوی سر در اونجا نظر جلب شد چرا که روی اين تابلو با عرض چندين متر عبارت "مرکز آموزش فن آوری اطلاعات مشهد" نوشته بود که از چند صد متری هم قابل خواندن بود . ايستادم و خواستم بپرسم اينجا چيکار می کنند که به خودم گفتم اين آدرس وب سايت رو روی تابلو واسه همين گذاشتن ديگه! خلاصه آدرس رو امشب زدم اما چيزی نفهميدم! اگه شما فهميدين به من بگين اين سايت و اون مرکز چيکار می کنن؟ مخصوصا اين آموزش از راه دور منو خيلی تکون داد!! آدرس وب سايت هم اينه www.mittc.com