چهارشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۲

کول ديسک دستگاه قابل حمل و نقل براي ذخيره سازي و نگهداري اطلاعات است که پورت آن usb است.اين دستگاه با حافظه هاي مختلف از جمله (32 – 64- 128- 256-384) مگابايت توليد شده است. اين وسيله در حقيقت جاي فلاپي ديسک و يا cd درايو را گرفته چراکه به وسيله آن نيازي به درايو فيزيکي خاص نيست. (متن کامل در آی تی ايران)