جمعه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۲

SSL يا Secure Socket Layer مدت زيادی است که در ارتباطات اينترنتی برای امن کردن تبادل اطلاعات بعنوان زيربنای HTTPS استفاده می شود. با افزايش نياز به امنيت هرچه بيشتر اينک زمان آن رسيده است که پشتيبانی از SSL در سطح سخت افزار انجام شود. شرکت معروف VeriSign و nChiper تيمی را برای اين موضوع تشکيل داده اند. هدف اين است که تاييديه های امنيتی (Security certificates) بصورت سخت افزاری حفاظت شوند. اين امر منجر به اين می شود که امنيت فرآيند شناسايی کاربران (Authentication) بالا برود.