جمعه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۲

با Pocket Controller-Professional 3.08 می توانيد PocketPC خود را با امکانات فراوان نظير ضبط فيلم برای مقاصد آموزشی از درون ويندوز و با ماوس و کيبورد مديريت کنيد.