چهارشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۲

پيش بينی اين موضوع که موبايل بالاخره به چه وسيله ای تبديل می شه زياد مساله ساده ای نيست! اين صفحه رو ببينيد که حرف از مجتمع کردن امکانات OCR و کنترل از راه دور تو اين موبايلهای فسقلی می زنه!