چهارشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۲

Microsoft SQL Server 64 Bit برای AMD در راه است!