چهارشنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۸۲

اگر در گوگل قصد داريد دنبال مواردی که به تکنولوژی مايکروسافت مربط می شود بگرديد از اين آدرس استفاده کنيد: