چهارشنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۸۲

آمار استفاده از مرورگرهای مختلف طی مدت زمان دو سال گويای خيلی چيزهاست! اين نمودار جالب را از صفحه Google Zeitgeist که حاوی آخرين آمار ماه و سال گوگل است آورده ام.