سه‌شنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۸۲

سرويسهايی از نوع Free Anonymous Surfing گذشته از اينکه به شما اجازه می دهند تا از سد پروکسی ها بگذريد راه حل خوبی هستند تا از نگاه يک کاربر بيرونی که از مسيری ديگر به سايت مورد نظر شما دسترسی پيدا می کند سايت خود را بررسی کنيد. معمولا اگر مشکلات DNS Cache مانع از ديدن يک سايت شود بهترين راه وارد کردن آدرس مورد نظر در صفحه سايتهايی است که سرويس Free Anonymous Surfing به شما میدهند . يک سرويس رايگان اينچنينی در آدرس http://www.guardster.com قرار دارد.