دوشنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۲

اينجا کليک کنيد تا يک کليپ جالب Flash که دليل جنگ آمريکا و عراق را توضيح می دهد ببينيد!
توضيح: اگر خطتان کند است و با وقفه آن را می بينيد بعد از يک بار لود شدن ، دکمه Reply را کليک کنيد.