شنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۲

Codeweavers پنجشنبه گذشته نسخه جديد CrossOver Office را که امکان اجرای Microsoft Office XP و Photoshop 7 را در محيط لينوکس فراهم می کند عرضه کرد.