چهارشنبه، فروردین ۱۳، ۱۳۸۲

آقای دکتر خداکرم سليمی فر ساکن انگلستان لينکهای جالبی را در مورد BPR يا Business Process Reengineering جمع آوری کرده اند.