شنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۲

انتظار برای زمانی که هيچ وقت پيدا نخواهيد کرد نبايد سد راهی برای به اجرا در آوردن ايده های نوی شما بشه. اگه فکر می کنيد ارزشش رو داره چند روزی از محل کارتون مرخصی بگيريد!