پنجشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۲

خبر امروز روزنامه ها در مورد دو بخش از قانون تجارت الکترونيکی رو خوندم ولی راستشو بخواين زياد سر در نياوردم! اگر اطلاعات کاملتری پيدا کردم شما رو هم در جريان خواهم گذاشت.