دوشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۲

بعضی ها در حيطه تجارت کامپيوتر (سخت افزار يا نرم افزار) وارد گود می شوند که پولی جمع کنند و بروند. بعضی ها هم می آيند که بمانند! سعی کنيد اين دسته دوم رو پيدا کنيد وگرنه کلاهتان پس معرکه است.