دوشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۲

غلط نکنم زهير هم در فکر تاسيس يک وبلاگستان جديده! مطمئنم اين دفعه هم يک کار جالب و بدردبخور توی چنتشه! بهرحال پس از اينکه وبلاگ زهير رفته توی مويبل تايپ هم شسته رفته تر شده و هم از لحاظ ساختار و دسترسی بهتر شده. واسش آرزوی موفقيت می کنم.