دوشنبه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۲

ماهنامه دنيای کامپيوتر و ارتباطات: ...گاهی در نشريات، مطالب سايت‌ها و وبلاگ‌های فارسی را از يك منبع دست دوم نقل می‌كنند، در حالی كه منبع اصلی، هم حی و حاضر است و هم خالی از اشكال و ايرادهای مطبوعاتی! واقعاً برای اين مسئله ديگر توجيه حسابي و منطقی نمی‌شود پيدا كرد، چون علاوه بر ايراد اصلي موضوع اين نوشته، مشكل دومی هم دارد كه بينندگان سايت اصلی را به نفع يك سايت ديگر مصادره می‌كند! ... (متن کامل)