پنجشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۲

بازيباز يک وبلاگه که از ديد کاربرها گيم های مختلف رو بررسی می کنه.