سه‌شنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۸۲

دوست و همکار عزيزم آقای مرتضی مددی مدتی است بيمار است (مدير شرکت اصفهان بازار). اميدوارم هرچه زودتر سلامتی خود را بدست آورند.