چهارشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۲

زيمنس شرکت بزرگی است که از موبايلهای کوچک پيشرفته گرفته تا تجهيزات پزشکی را توليد می کند با اين وجود متاسفانه پيغامهای ايميل دريافتی را جواب نمی دهد (اگرچه در ايران نمايندگی هم دارد). جالب تر اين است که با وجود اين نمايندگی موبايلهای اين شرکت در ايران ضمانت رسمی زيمنس را ندارند!