چهارشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۸۲

دانلود نسخه مجانى نرم‌افزار حسابدارى حرفه‌اى (تحت ويندوز)!
از جمله قابليتهای اين سيستم:
امکان تعريف تعداد نامحدود سطح حساب.
امکان تعريف سندهای خريد، فروش، انبار، دريافت و پرداخت به دلخواه كاربر.
تعريف مراكز هزينه و گزارشگيری مبتنی بر يك مركز هزينه خاص.
امكان تعريف ماهيت ، حد بدهكار و حد بستانكار ، و همچنين نوع ، برای حسابهای مختلف.
ورود اطلاعات اسناد حسابداری با ارزهای مختلف.
ثبت و قفل كردن اسناد با مشخص كردن كاربر انجام دهنده عمل.
عمليات نظارتی و كنترل اطلاعات.
عمليات دوره‌ای و بستن حسابهای موقت و دائم.
سالهای مالی نامحدود با تاريخ ابتدا و انتهای دلخواه و انتخاب سال مالی در هنگام ورود به سيستم.
گروههای كاری نامحدود.
(لينک از مجله گزارش انفورماتيک ، ماهنامه انجمن انفورماتيک ايران ، شماره 142)