جمعه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۲

ASV چيست؟
اين نرم افزار جالب Win32 که يک Decompiler فايلهای swf است به شما امکان می دهد actionscript های درون فايلهای SWF فلش را مشاهده کنيد. امکانات جانبی آن و قابليتهای اضافه شدنی آن فوق العاده اند!