چهارشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۸۲

شرح مشخصات محصول جديد آکروبات Acrobat 6.0 که در سه نسخه عرضه شده است.