جمعه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۲

سلمان : يه جايی نوشته بود بودجه ای كه امريكا برای اين جنگ گذاشته حدود 75 ميليارد دلاره ‚ در حاليكه توليد ناخالص ملی عراق به 60 ميليارد دلار هم نمی رسه ! ... يعنی امريكا با اين بودجه می تونست كل عراق را « بخره » و احتياجی به حمله نبود !! ...