پنجشنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۲

ردهت : ‏5 شرکت بزرگ نرم افزاري دنيا يعنی شرکت مايکروسافت، اينتل، ‏Hp, IBM‏ و ‏AMD‏ يک گروه صنعتی ‏تشکيل داده اند تا وضعيت امنيتی تجهيزات و وسايل کامپيوتری را بهبهود بخشند. گروه مذکور که ‏Trusted Computing Group‏ نام دارد، قصد دارد تا استانداردهايی را برای ايمن سازی فعاليت های نرم ‏افزاری وضع نمايد. قرار است تکنولوژی مذکور در وسايلی مانند کامپيوترهای شخصی، ‏PDA‏ ها، سرورها ‏و تلفن های هوشمند مورد استفاده قرار گيرد.