چهارشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۲

دلفی کاران عزيز ، اين سايت مخصوص يک بازیه که توسط هسته گرافيکی 3DState (همان Morfit) سابق توسط يک نفر و در ساعات اضافی شبانه نوشته شده .