جمعه، فروردین ۲۲، ۱۳۸۲

اين سگ-روبوت 16 موتوره بنام I-Cybie با قيمت ناچيز حدود 180 دلار چيزی فراتر از يک روبوت است! با تواناييهای درک صوت (Voice Recognition) شما می توانيد اين سگ را با نامی که خود انتخاب کرده ايد صدا بزنيد و به او دستور دهيد تا مثلا بنشيند يا مثلا به شما دست بدهد!