شنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۸۲

حسين درخشان:
1- مجموعه فحش‌های ناجور به ۱۲۸ زبان دنيا از جمله به فارسی
2- کار پرشين‌بلاگ و اضافه شدن ناگهانی اين‌همه وب‌لاگ فارسی جديد به ليست Weblogs.com، ديوید واينر را به تعجب انداخته است. (شرح)