شنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۸۲

يک ابزار جديد مدلسازی نرم افزار سازگار با UML : ابزار جديد مدلسازی بنام Together Edition for JBuilder يک بخش قابل اضافه شدن به JBuilder است با قيمت 3999 دلار

A new UML compatible modeling tool: The new modeling tool, called Together Edition for JBuilder, is a $3,999-per-seat add-in for JBuilder