یکشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۸۲

حتما شنيده ايد که نرم افزار اروپايی SAP در آمريکا گل کرده است! نسخه SAP Business One می خواهد رقبا را در زمينه شرکتهای کوچک از دور خارج کند.