شنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۸۲

آی تی ايران : نماينده موسسه پرايم بانک متواری شد!

ITIran : The CEO of the iranian branch of prime bank in Kish has escaped!